Woonbonus

Algemeen

De woonbonus werd door de overheid gelanceerd in 2005, om een hypothecaire lening voor aankoop, nieuwbouw en verbouwing van een huis fiscaal gezien aantrekkelijker te maken. Dankzij deze woonbonus kunnen bijna alle kosten die gepaard gaan met een hypotheek namelijk tot een bepaald bedrag afgetrokken worden van de belastingen.

Let op: het systeem van de woonbonus geldt slechts voor één huis, waar men zelf ook daadwerkelijk in moet wonen. Dit is het principe van de ‘enige en eigen’ woning.

Over welke kosten gaat het?


Wat is het maximaal aftrekbaar bedrag?

De eerste 10 jaar mag u per persoon 3040 euro aftrekken van de hoogste belastingsschijf. Vanaf het 11de jaar kan er nog maar 2280 euro per persoon afgetrokken worden. Een koppel kan dus samen twee keer zoveel aftrekken van hun belastingen dan een vrijgezel. Een koppel met 3 kinderen of meer kan elk nog eens 80 euro extra aftrekken.

Wat is het voordeel?

Aangezien het bedrag aftrekbaar is van de hoogste belastingsschijf, kan de woonbonus makkelijk een netto-voordeel opleveren van 50% of meer. Concreet houdt dit in dat als u 1000 euro aftrekt zo’n 500 euro minder belastingen moet betalen!

Voorbeeld

Meneer en mevrouw Lievens zijn een lening aangegaan. In 2010 betalen ze 4000 euro terug aan interesten en 2000 aan kapitaalaflossingen. Ze hebben beiden ook een schuldsaldoverzekering afgesloten, waar in 2010 meneer Lievens 200 euro voor betaalt, en mevrouw Lievens 150 euro (ze is jonger).

Meneer Lievens heeft dus een bedrag van 4000 + 2000 + 200 = 6200 euro dat in aanmerking komt voor de aftrek, terwijl dat bij Mevrouw Lievens 4000+2000+150 = 6150 euro is.

Ze bereiken dus alle twee ruimschoots de maximale aftrek, die 3040 euro per persoon bedraagt omdat ze minder dan 3 kinderen hebben.

Indien meneer en mevrouw Lievens aan de belastingsvoet van 45% onderworpen zijn, bedraagt hun voordeel dus twee keer 3040 euro x 45%. In totaal hebben ze dus 2763 euro uitgespaard! Indien men ook rekening houdt met de gemeentebelasting, die totaal vervalt op het afgetrokken bedrag, wordt het geheel nog interessanter!

Men kan dus zeker zeggen dat het systeem van de woonbonus een hypothecaire lening fiscaal heel aantrekkelijk maakt!